Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 

Avslutat: gestaltningsuppdrag På-väg-till-Barnens skog, Ljurafältet Norrköping 2017-18, invigning 13 juni 2018 (+uppföljning)

Karta över området: När Du är nära Ljurafältet följ skospåren på gång- och cykelvägarna till lekområdet/ Barnens skog!

 

   

Referensverk 1:


40-50 löpmeter virke per barn
2013
utställning galleri Sinne, Helsingfors
(tillsammans med John Håkansson)

Referensverk 2:


Spira
2008
helhetsgestaltning korriodor S:t Görans sjukhus, Stockholms läns landsting

Referensverk 3:


Inneboende
2003
utställning Sauna, Stockholm

 

 

 


©Camilla Carlsson